De “ISSP Opleiding”: Een nieuwe start

17 t/m 21 November 2023

Biotoop, Haren, Met Bart ten Berge

“Joy is the inner awareness of giving without expecting.”

Bob Moore

Dit programma bevat informatie over- en de data van de eerste blok van de I.S.S.P. opleiding die van 17 t/m 21 November 2023 begint.

De opleiding van “De Internationale School voor Spirituele Psychologie” biedt naast een traject voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, een opleiding tot therapeut, coach of healer.       

Zie ook: Opleiding – Spirituele Psychologie, Nederlands (inner-growth.org) 

Iets over mijn werk:

Ons centrum heet Chashymie, wat vreugde betekent. We vinden het essentieel deze vreugde te beleven en uit te dragen in de dingen die we doen en willen bereiken in ons werk en dagelijks leven. In de individuele sessies en groepsactiviteiten streven we ernaar een vriendelijke atmosfeer te creëren, waarin er ruimte is voor ieders individualiteit, natuurlijkheid, geloof en inspiratie.

Het werken met spirituele psychologie beoogt het stimuleren van ieders kwaliteiten, het intensiveren van het contact met ieders innerlijke leidraad of essentie en een integratie van de essentie in de dagelijkse beleving. Hierbij wordt, naast het werken met energie, gebruik gemaakt van verschillende technieken zoals o.a. counseling, oefeningen en meditaties.

 

Het eerste opleidingsblok Spirituele Psychologie:

De opleidingsblokken zijn ontwikkeld om naast het werken aan jezelf en je eigen proces, ook een opleiding te bieden in het werken met mensen.

De opleiding bestaat uit vier fasen. Elke fase vormt een afgerond geheel en na afloop krijgen de deelnemers een certificaat.

De eerste fase bestaat uit 5 blokken, er worden twee blokken per jaar gegeven, en neemt twee en een half jaar in beslag.

Elk blok bestaat uit 5 lesdagen en na afloop krijg je een certificaat van deelname.

De blokken bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Het praktijk gedeelte is onderverdeeld in een stuk zelfwerkzaamheid, in het bijzonder oefeningen en meditaties, die ook thuis tussen de blokken in met enige regelmaat beoefend dienen te worden en partnerwerk, waarin technieken en leermethoden aangereikt worden. In het theoretische gedeelte wordt naast kennisoverdracht ook kennis uitgewisseld.

Hiernaast is er aandacht voor ieders individuele proces.

 

Spirituele Psychologie Blok I

SP I is zowel een introductie als het eerste blok van de opleiding. Hierin geven we een basis binnen de volgende thema’s:

  • Gezondheid en ziekte: Reacties van de levensenergie op genezingsprocessen.
  • Chakra en Auraleer.
  • Het sensen van energie: Een basis in het gebruik van de verschillende zintuigen op energetisch niveau, sensen in de verschillende lagen van de aura.
  • Een aantal healing-methoden: Punten, energiestromen, polarisatie, activatie en passivering van energie.

Deze thema’s worden zowel theoretisch als praktisch, in de vorm van oefeningen, meditaties en partnerwerk behandeld. Hiernaast wordt er aandacht besteed aan ieders individuele groeiproces en is er ruimte voor vragen.

Data SP I: 17 t/m 21 november 2023

Tijd: van 10.00- tot 18.00 uur.

Plaats: Kerklaan 30G te Haren (Gn)

Prijs: € 650,-

Betaling: van tevoren op rekeningnr. NL 08 TRIO 0338 8445 62 t.n.v. ISSP te Haren. 

InschrijvingVia e-mailadres: [email protected]